Home / [Doremon chế] Nói chung bạn mất bút là bạn chết chắc

[Doremon chế] Nói chung bạn mất bút là bạn chết chắc

doremon chế vinashock.com

mất bút gây tai họa nghiêm trọng lắm! bà con cẩn thận với bút của mình, đừng để mất, đừng cho xài ké, thiệt hại quả là khó lường 😀