Bài mới

Nguồn gốc ngày lễ tình nhân 14-2

ngày lễ tình nhân

Ngày valentine (ngày lễ tình nhân) còn gọi là ngày Saint Valentin. 1- Nguồn gốc ngày Valentin Về nguồn gốc của ngày này có nhiều giải thích khác nhau. Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentinnnfy. Một số các chuyên gia cho rằng nó …

Xem thêm

Ý nghĩa của hoa hồng

ý nghĩa số lượng hoa hồng

Kênh giải trí Hoa Hồng là hoa Tình yêu và là hoa được nhiều người biết nhất thế giới. Tên La Linh của Hồng là Rosa. Nguồn gốc của hoa Hồng từ xứ Ba Tư. Cách tặng hoa Khi tặng hoa hồng nên tôn trọng vài quy luật: * Nếu …

Xem thêm