Bài mới

Con rươi là con gì? Ăn có được không?

Bạn biết, có những thứ gọi là “đặc sản” mà người Việt Nam vẫn thường ăn, nhưng thực ra chẳng ai biết bình thường trông nó như thế nào cả. Như bức hình dưới đây là một minh chứng. Bạn thử nhìn vào trả lời xem, cái thứ sinh vật …

Xem thêm