Home / Mật ngữ / Mật ngữ 12 chòm sao và Bảng xếp hạng

Mật ngữ 12 chòm sao và Bảng xếp hạng

 [Bảng xếp hạng] Đa nhân cách, khó đoán khó lường

Nhiều lúc hại cả não với các thanh niên này luôn

Hạng 1: Song Tử

Hạng 2: Cự Giải

Hạng 3: Song Ngư

Hạng 4: Thiên Bình

Hạng 5: Nhân Mã

[Bảng xếp hạng] Sao nào yêu người cùng tuổi thì dễ chia tay

Nên phải vun vén tính yêu hơn nhé

Hạng 1: Cự Giải,

Hạng 2: Ma Kết,

Hạng 3: Bạch Dương,

Hạng 4: Kim Ngưu,

Hạng 5: Thuỷ Bình

[Các chỉ số] Các sao nào hì hục kiếm tiền nhưng không quên hưởng thụ cuộc sống

Hãy học hỏi các bạn đứng đầu nhé

Hạng 1: Xử Nữ (10/10)

Hạng 2: Thiên Bình, Nhân Mã (9/10)

Hạng 3: Kim Ngưu, Thủy Bình (8/10)

Hạng 4: Sư Tử, Song Tử (7/10)

Hạng 5: Ma Kết, Bạch Dương, Song Ngư (5/10)

Hạng 6: Thiên Yết (4/10)

Hạng 7: Cự Giải (3/10)

[Bảng xếp hạng] Xếp hạng chòm sao hay nói xấu người khác nhất

A hèm…không sợ bị ăn dép vào mặt hả mấy đứa?

Quán quân: Nhân Mã (dù tốt hay xấu đều nói thẳng)

Á quân: Ma Kết (thích nhất trò đâm bị thóc chọc bị gạo, li gián người khác)

Quý quân: Thiên Bình (có thể nói xấu bất cứ ai)

Hạng 4: Xử Nữ (sẽ nói khi mà đang bực mình về người đó)

Hạng 5: Bạch Dương (nếu bạn chọc giận đến họ)

Hạng 6: Song Tử (do bản tính lắm mồm nên đây là chuyện cơm bữa)

Hạng 7: Sư Tử (chỉ nói xấu khi có ý định làm tổn thương đến người khác)

Hạng 8: Song Ngư (nói xấu người khác chỉ là vô tình)

Hạng 9: Thiên Yết (khi phê bình người khác thường nói trúng tim đen)

Hạng 10: Kim Ngưu (không thích nói nhiều, vì thế hạn chế nói xấu bạn)

Hạng 11: Cự Giải (lấy điều thiện làm gốc, sợ bị quỷ cắt lưỡi)

Hạng 12: Thủy Bình( ghét nhất chuyện ngồi lê tám chuyện nói xấu người khác)

Nói lời phải giữ lấy lời – Đừng như con bướm đậu rồi lại bay…

Bạch Dương: 65%

Kim Ngưu: 85%

Song Tử: 45%

Cự Giải: 95%

Sư Tử: 85%

Xử Nữ: 90%

Thiên Bình: 65%

Thiên Yết: 92%

Nhân Mã: 55%

Ma Kết: 84%

Bảo Bình: 75%

Song Ngư: 60%

(Tổng hợp)