Home / Kiến thức / Ý nghĩa các kí hiệu menu trên Mac OS X

Ý nghĩa các kí hiệu menu trên Mac OS X

phim-tat-tren-menu

Ý nghĩa các kí hiệu khi bạn nhìn thấy trên Menu hoặc những phần khác của OS X:

PHÍM CHỨC NĂNG
Phím Option
Phím Command
Phím Control
Phím Caps lock
Phím Shift
fn Phím Funtion (fn)