Home / –Vietsub– Running Man – Ep 192

–Vietsub– Running Man – Ep 192

vietsub-running-man-ep-192

Vietsub Running Man – Ep 192 với các khách mời : Kim Dong Jun (ZE:A), Kim Jung Nan, Lee Sang Hwa, Ryu Seung Su, Kim Min Jong, Im Joo Hwan and Oh Man Suk

Project Leader: snoweun
English Translation: kshownow.net
Translators: [CS]Shen, pumpkin_beyeu, *Lyh*, Vicky23412
Timers: livingforyou_plh, kid_kun2503, Sallie, JunoConfident, CissYS, Li[K], hoant1994hn, Kim Mai, LyraHill, Chô Li

Typesetters: snoweun, [CS]Shen
Encoder: snoweun

 

 

Chủ đề:  Land Crossing Race

–Vietsub– Running Man – Ep 192 [Part 1]

–Vietsub– Running Man – Ep 192 [Part 2]

Xem online

NCT: Part 1 – Part 2