Home / [Vietsub] The Romantic & Idol Season2 Ep 4

[Vietsub] The Romantic & Idol Season2 Ep 4

[Vietsub – Full] The Romantic & Idol Season 2 Ep 4

Mọi chuyện đã rõ. Có người đã khẳng định mình thích ai. Có người còn lựa chọn,vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong tập 4 này. Cùng theo dõi [Vietsub] The Romantic & Idol Season 2 Ep 4. Dõi theo con tim lỗi nhịp của các idol chúng ta yêu mến.