Home / Tuyệt Đỉnh KungFu [Flash Game]

Tuyệt Đỉnh KungFu [Flash Game]

Game Tuyệt đỉnh KungFu

Cùng tung đá, tung đòn kungfu với Jackie Chan , đánh bại bọn xấu nào. 😀

chú ý: game chạy trên nền flash nên yêu cầu máy cần cài adobe flash.