Jan 31, 2013
2000 Views

Troll – học sinh thời nay

giải trí

Giờ thì học sinh không như xưa nữa âu mà dọa nhá. 😉