Home / Tình yêu là không chờ đợi

Tình yêu là không chờ đợi

Tình yêu không  chờ đợi Trong suốt 3 năm vào ngày lễ tình nhân, cô đều nhận được tin nhắn chúc phúc từ một số điện thoại lạ hoắc, chỉ có vẻn vẹn 5 chữ: lễ tình nhân vui vẻ. Cô không hề nhắn đáp lại dù một lần. Đến ngày lễ tình nhân năm thứ 4 thì không thấy số điện thoại đó gửi tin nhắn chúc phúc nữa. Cô do dự rất lâu, cuối cùng quyết định gửi đến số địện thoại đó một câu “Lễ tình nhân vui vẻ.” Thoáng chốc đã có tin nhắn đáp lại: “ Cảm ơn. Xin hỏi ai vậy?”

Tình yêu sẽ không bao giờ ở mãi chốn cũ đợi ai đó, một người không biết nắm giữ, không cẩn thận nó sẽ bị thời gian mang đi mất.  

Tình yêu là không chờ đợi