Home / Tình yêu là gì?

Tình yêu là gì?

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Vậy nên mình tự tìm với công thức đơn giản:

tiếp là cưới nhau:

sau khi anh không chịu em thì cuối cùng anh cũng yêu em rồi đó!

và khi yêu thì người ta lại mất lý trí như vầy nè 🙂