Feb 10, 2013
2158 Views

Thôi miên thuật – 100% thành công

Bài thôi miên này có hại cho trẻ em, người già, bà mẹ mang thai và đang cho con bú 😀 Chú ý đến cái cảnh báo nhỏ này của tôi nhá các bạn!