Home / Sư Tử: Mù quáng và nhẹ dạ khi bị tổn thương?

Sư Tử: Mù quáng và nhẹ dạ khi bị tổn thương?

Sư Tử là thế, nếu trong mọi việc, lí trí luôn chiến thắng. Trong tình bạn hay tình yêu, cậu ấy trở nên khá mù quáng và nhẹ dạ. Sư Tử tin tưởng rằng người kia là xứng đáng với tất những gì cậu ấy âm thầm bỏ ra.

Nhưng sự thật có như thế hay không? Sư Tử không muốn biết …hay cậu ấy không muốn chấp nhận. Cái tôi quá lớn của mình không cho phép Sư Tử quay đầu trong tình cảm, tình bạn, hay tình yêu.

 

Thế nhưng, bạn sẽ sai nếu bạn tin rằng Sư Tử dễ qua mặt đến ngây thơ. Sư Tử luôn đủ tinh tế để nhận ra tất cả những gì đang diễn ra sau lưng mình. Khi Sư Tử đang săn mồi, không ai có thể qua mắt được cậu ây!

Sư Tử chỉ là không muốn nói ra. Nhưng nếu một lúc…Bạn thấy Sư Tử bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt hay vô cảm, bất cần hay thậm chí là biết mất… Đó là khi bạn đã đánh mất tất cả cơ hội Sư Tử trao, đó là khi sư tử bắt đầu sợ hãi con người của bạn, và đó là khi Sư Tử sẽ bước đi tàn nhẫn nhất.