Home / Qua đèo ngang [Chế]

Qua đèo ngang [Chế]

qua đèo ngang

 

NHẢY QUA đèo ngang bỗng mất đà

Đập đầu vào đá máu tuông ra

Lom khom dưới núi tìm y tá

Y tá theo trai không có nhà

Thiếu máu đau đầu em sắp chết

Nhìn qua lại chẳng thấy ai.

Khắc lên bia mộ dòng thông báo.

“NHẢY QUA ĐÈO NGANG NHỚ LẤY ĐÀ”

Qua đèo ngang [chế]