Home / Phản ứng của các sao với nhau​

Phản ứng của các sao với nhau​

Bạch Dương: Bạn nên câm mịa đi.

[​IMG]

Kim Ngưu: Bạn thật đáng yêu.

[​IMG]

Song Tử: Chán quá. Chán quá trời.

[​IMG]

Cự Giải: Bạn là bạn tốt nhất của tôi.

[​IMG]

Sư Tử

[​IMG]

Xử Nữ

[​IMG]

Thiên Bình: Tôi nghĩ bạn thật thú vị.

[​IMG]

Thiên Yết

[​IMG]

Nhân Mã: Hãy nhìn vào cuộc đời bạn. Hãy nhìn vào những lựa chọn của bạn.

[​IMG]

Ma Kết

[​IMG]

Bảo Bình

[​IMG]

Song Ngư

[​IMG]