Home / Những nơi cần đến ở Sài Gòn

Những nơi cần đến ở Sài Gòn

Những nơi cần đến ở Sài Gòn : Cà phê Bệt

“Cà phê bệt”, nét đặt trưng của giới trẻ Sài Gòn. Ngồi 8 chuyện cùng bạn bè với ly cà phê và chỗ ngồi là “đất”. Rất riêng rất khác biệt ^^. Khi đến Sài Gòn bạn cũng nên thử cái thú vui thi vị này xem. Đảm bảo bạn sẽ thích!

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Phố ẩm thực

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Chợ đồ cũ

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Cầu Phú Mỹ

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Diamon Plaza

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Kênh Nhiêu Lộc

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Dinh độc lập

Những nơi cần đến ở Sài Gòn: Công viên thỏ trắng

10anhững nơi cần đến ở Sài Gòn