Home / Những câu nói hay – Dù!

Những câu nói hay – Dù!


Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ôm ấp cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta nhận được ra ta
Ai trên đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai !

Những câu nói hay