Home / Những câu ca dao tục ngữ ý nghĩa tặng thầy cô ngày 20/11

Những câu ca dao tục ngữ ý nghĩa tặng thầy cô ngày 20/11

ngày nhàgiáo VN 20_11

1.

Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

2.

Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho “cách vật trí tri”

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.

3.

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.

4.

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

5.

Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình

***Những câu ca dao hay dành tặng thầy cô***

 

6.

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy

7.

Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai

Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

Ơn Thầy không bằng gốc bễ,

Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.

***Câu ca dao dành tặng thầy cô 20/11***

 

10.

Ngày nào em bé cỏn con,

Bây giờ em đã lớn khôn thế này,

Cơm cha áo mẹ chữ thầy,

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

11.

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên

Trọng thầy mới được làm thầy

Con ơi ham học chớ đùa

Bữa mô ngày tết thỉnh bùa thầy đeo.

***Những câu ca dao ý nghĩa ngày 20/11***

12.

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

13.

Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

14.

Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

15.

Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

16.

Một chữ nên thầy,

Một ngày nên nghĩa.

17.

Thời gian dẫu bạc mái đầu

Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

***Những câu tục ngữ hay dành tặng thầy cô***

 

 • – Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 • – Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 • – Một kho vàng không bằng một nang chữ
 • – Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
 • – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
 • – Dốt đến đâu học lâu cũng biết
 • – Người không học như ngọc không mài
 • – Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc
 • – Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi
 • – Bán tự vi sư, nhất tự vi sư
 • – Trọng thầy mới được làm thầy
 • – Không thầy đố mày làm nên
 • – Ăn vóc học hay