Home / Mày yếu đuối cho ai xem

Mày yếu đuối cho ai xem

Khi khóc lóc không có người dỗ dành, học được cách kiên cường.
Khi sợ hãi không có người ở bên cạnh, học được dũng cảm.
Khi mệt mỏi không có người để dựa vào, học được tính tự lập.
Khi phiền chán không có người hỏi thăm, học được cách chấp nhận.
Một người, nếu không kiên cường, thì yếu đuối để cho ai xem?

"Khi khóc lóc không có người dỗ dành, học được cách kiên cường. Khi sợ hãi không có người ở bên cạnh, học được dũng cảm. Khi mệt mỏi không có người để dựa vào, học được tính tự lập. Khi phiền chán không có người hỏi thăm, học được cách chấp nhận. Một người, nếu không kiên cường, thì yếu đuối để cho ai xem?"