Home / Mặt trái của “sự thật”

Mặt trái của “sự thật”

Movie vs Life

Người ta nói đời với phim nó khác nhau lắm, quả là không sai 😀

Cú cuối quá bựa! cứ nghĩ đến phim nhiệm vụ bất khả thi hay điệp viên 007 mà cười đau ruột

Xem trên youtube: