Jun 12, 2013
3263 Views

Luật hình sự mới năm 2013

nobita quá nguy hiểm

 

Luật hình sự mới đành cho tội hiếp dâm. Một cách rất yomost! 😀 Khi luật này ra đời có ai dám phạm tội nữa không????

Doremon chế