Home / Liveshow Lý Hải 2014: Kịch Ai Hơn Ai – Lý Hải, Chí Tài, Hoàng Sơn, Lâm Mỹ Vân

Liveshow Lý Hải 2014: Kịch Ai Hơn Ai – Lý Hải, Chí Tài, Hoàng Sơn, Lâm Mỹ Vân

KỊCH AI HƠN AI – Lý Hải — Chí Tài – Hoàng Sơn — Lâm Mỹ Vân
Liên Khúc Hài: Lý Hải ft. Chí Tài, Hoàng Sơn
Liveshow Lý Hải Trọn Đời Bên Em 2014 phần 19