Home / Khi 12 chòm sao cãi lộn

Khi 12 chòm sao cãi lộn

Bạch Dương: Tao muốn ngắt đầu mày bởi vì mày quá ngu!

[​IMG]

Kim Ngưu: Tao xin lỗi, tao không biết là tao có lỗi khi mày khốn khổ thế và cuộc đời mày chó chết thế.

[​IMG]

Song Tử: Mày không biết mày đang gây sự với ai đâu.

[​IMG]

Cự Giải: Bạn thật dối trá và thô lỗ.

[​IMG]

Sư Tử

[​IMG]

Xử Nữ: Bạn chẳng đáng để mình phải tốn calorie nói chuyện.

[​IMG]

Thiên Bình

[​IMG]

Thiên Yết: Tôi sẽ đi trước khi tui nóng lên mà xử thằng khốn này.

[​IMG]

Nhân Mã: Tui cảm thấy bạn thật tồi tệ.

[​IMG]

Ma Kết: Từ điển không có từ nào diễn tả được tui ghét bạn tới cỡ nào.

[​IMG]

Bảo Bình: Tôi nghe thấy bạn blah blah rồi. Dừng được rồi đó.

[​IMG]

Song Ngư: Bạn biết không? Bạn vừa thô lỗ, xấu tính vừa bê bối, luộm thuộm. Tôi cóc ưa nổi bạn.

[​IMG]