Home / Học tiếng Anh: Phân biệt ‘customer’ và ‘client’

Học tiếng Anh: Phân biệt ‘customer’ và ‘client’

Tuy cùng được dịch trong tiếng Việt là “khách hàng” nhưng hai danh từ này có bản chất không giống nhau.

Client là gì?

Client /ˈklaɪ.ənt/

– Người mua dịch vụ tư vấn, giải pháp, lời khuyên từ chuyên gia chotừng trường hợp cụ thể của mỗi khách hàng

Quy trình mua – bán diễn ra song song, cả hai bên  cùng xây dựng, chỉnh sửa dịch vụ để hoàn thiện

– Người mua là người tiêu thụ dịch vụ

“Client” mua dịch vụ tại: law offices(văn phòng luật), graphic design firms (công ty thiết kế đồ họa), talent agencies (công ty môi giới nhân lực),accounting firms (công ty kế toán),health care providers (nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe)

Customer là gì?

Customer (n) /ˈkʌs.tə.mər 

– Người mua hàng hóa, dịch vụ từ một đơn vị kinh doanh sản xuất có sẵn

– Hoàn thành hành vi mua trọn vẹn một lần, ví dụ: lựa chọn hàng hóa, dịch vụ rồi trả tiền

– Người mua có thể không phải người tiêu dùng cuối cùng

Ví dụ:

“Customer” mua hàng hóa, dịch vụ tại: retail stores (cửa hàng bán lẻ),restaurants (nhà hàng),service stations (trạm dịch vụ sửa xe), supermarkets(siêu thị), banks (ngân hàng)