Home / Hãy đứng lên…chỉ vào mặt nó

Hãy đứng lên…chỉ vào mặt nó

doremon che

Hãy thể hiện lợi thế của bạn, lật lại ván bài thì bạn sẽ là người thắng thế thôi kekeke 😀