Home / Hài Việt Hương [Paris by night 107]

Hài Việt Hương [Paris by night 107]

Hài Kịch: “Thể Dục Thẩm Mỹ”

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Chí Tài, Kỳ Duyên, Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, Hằng Ni, Nhật Bình

Paris by night 107