Apr 8, 2013
30806 Views

Hài Trấn Thành [Thầy tào lao]

Hài Trấn Thành [Thầy tào lao]

Cười nghiêng ngã với diễn xuất hài hước của nhóm hài Trấn Thành .

Xem Hài Trấn Thành [Thầy tào lao] qua youtube: