Home / Hài Tết: Về Quê Ăn Tết ( Trấn Thành – Thu Trang )

Hài Tết: Về Quê Ăn Tết ( Trấn Thành – Thu Trang )

Cười sảng khoái cho ngày xuân may mắn với tiểu phẩm hài:

Về Quê Ăn Tết

Với dàn nghệ sĩ hài: Trung Dân, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật