Home / Hài Hoài Linh – Xin đừng yêu tôi

Hài Hoài Linh – Xin đừng yêu tôi

Hài Hoài Linh

Tiểu phẩm hài: Xin đừng yêu tôi
Với sự tham gia của Hoài Linh, Hương Thủy, Chí Tài

http://www.youtube.com/watch?v=OQ1TUajAlV8