Home / Hài Hoài Linh – Trễ 1 tháng

Hài Hoài Linh – Trễ 1 tháng

Hài Hoài Linh

Tiểu phẩm: Trễ 1 tháng
Liveshow Sao và Sao của Hoàng Châu. Liveshow đánh dấu chặng đường hơn 10 năm ca hát của Hoàng Châu.