Home / Hài Hoài Linh – Trạng chết chúa cũng băng hà

Hài Hoài Linh – Trạng chết chúa cũng băng hà

Hài hoài linh

Hài kịch: Trạng chết chúa cũng băng hà

Với sự tham gia của Hoài Linh cùng các diễn viên khác.

Tóm gọn vì sao có câu:  Trạng chết chúa cũng băng hà

Trạng chơi xỏ chúa một vố rất đau. Vố này thế nào thì mình k kể, hơi dài dòng.
Nên chúa có ý muốn giết trạng. Gọi Trạng vào cung để mời ăn canh có tẩm thuốc độc. Trạng đoán biết trước được ý chúa nhưng không có cách nào để thoát được. Không ăn canh, hay không vào thi khi quân cũng chết. Nên trước khi đi, trạng đã dặn người ở nhà rằng khi trạng quay về và chết thì hãy cứ đặt trạng nằm trên võng, quyển sách đặt trên tay như đang nằm đọc sách bình thường, trói con chim bồ câu để trong lồng ngực để giả nhịp tim, có người quạt, đưa võng.
Sau khi trạng vào cung, sự việc sảy ra đúng như trạng dự đoán. Chúa cử người theo dõi trạng để chắc chẳn rằng trạng chết. Khi người theo dõi đến thấy vậy về báo cáo thì chúa nổi giận và đòi mang bát canh kia ra, chúa ăn  và cũng chết.
Vậy nên nói là trạng chết, chúa cũng băng hà.