Home / Hài Hoài Linh – Thà ăn mày hơn ăn cướp

Hài Hoài Linh – Thà ăn mày hơn ăn cướp

Hài Hoài Linh

Thà ăn mày còn hơn ăn cướp. Lâu rồi coi lại vẫn thấy hay! 🙂