hai-hoai-linh

Hài Hoài Linh – Thà ăn mày hơn ăn cướp

Hài Hoài Linh

Thà ăn mày còn hơn ăn cướp. Lâu rồi coi lại vẫn thấy hay! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *