Home / Hài Hoài Linh – Khó

Hài Hoài Linh – Khó

Tiểu phẩm hài : Khó

Với sự tham gia của: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Cẩm Ly

 

Xem hài Khó – Hoài Linh trên youtube: