Jun 14, 2013
4713 Views

Hài Hoài Linh – Con sáo sang sông

Hài Hoài Linh

Hài : Con sáo sang sông

Với sự tham gia: Chí Tài, Hoài Linh, Kiều Linh, Minh Phượng, Mai Lan, Thời Danh