Home / [Hài Hoài Linh 2013] Cây đèn thần (Hoài Linh – Chí Tài)

[Hài Hoài Linh 2013] Cây đèn thần (Hoài Linh – Chí Tài)


Hài Hoài Linh 2013 

Tiểu phẩm hài: Cây đèn thần  với sự tham gia của danh hài Hoài Linh, Chí Tài

Hài 2013

Cây đèn thần – Hoài Linh