Home / [Hài 2013] Ôsin là ông nội (Hoài Linh – Chí Tài)

[Hài 2013] Ôsin là ông nội (Hoài Linh – Chí Tài)

Hài Hoài Linh

Hài kịch: Ôshin là ông nội – Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang.

Xem trên Youtube: