Home / Gương mặt thân quen tập 9 (9/3/2013)

Gương mặt thân quen tập 9 (9/3/2013)


Gương mặt thân quen 9/3/2013
Đêm thi loại 2 thí sinh tại chương trình, và 4 thí sinh đầu bảng xếp hạng sẽ đi vào vòng Gala. Đặt biệt xúc động của tập này là Phương Thanh đã làm tất cả mọi người trong “ngôi nhà” gương mặt thân quen rơi nước mắt