Home / Oh my God ! [Just for Laughs]

Oh my God ! [Just for Laughs]

Oh my god

Những phút ngạt nhiên của khán giả, khi chúa Jesus xuất hiện “hóa phép” cho mọi thứ trở nên tốt đẹp.