Home / Facebook Stickers

Facebook Stickers

Facebook Stickers
facebook sticker

Đầu năm 2013 Facebook Stickers có thuê một hoạ sĩ của Pixar để thiết kế lại các emoticon của họ, và hiện tại những icon này đã được đưa lên các ứng dụng di động. Bộ icon gồm có 7 bộ là Bun, Hatch, Meep, Pusheen, Tiger Bell, Napoli.

-SChip-

 

Tải bộ Facebook StickersGoogle chrome – FireFox

Hoặc các bạn có thể download Facebook Stickers ở web:  http://chatstickers.com/