Home / Dream Team T-ara

Dream Team T-ara

Để tạo thêm phần gắn kết giữa mối quan hệ Việt – Hàn. Làng sóng thần tượng Hàn Quốc lại đổ bộ đến Việt Nam, với 7 cô gái thân thiện của nhóm nhạc T-ara năng động thi tài trong gameshow Dream Team.

Link xem online trên YouTube: Part 1Part 2Part 3Part 4

 Dream Team T-ara Part 1

Dream Team T-ara  Part 2

Dream Team T-ara  Part 3


Dream Team T-ara Part 4