Home / Doremon chế –P4–

Doremon chế –P4–

Doremon chế : Đời đen bạc như lão Hạc trên sa mạc, đời đối khổ như con hổ trên bàn mổ.

doremon chế

doremon chế

 

Doremon chedoremon chế

doremon chế

doremon chế

doremon chế

Doremon che p4doremon chế