Home / Đời vốn “bất công”

Đời vốn “bất công”

Kênh giải trí

đời bất công

Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Thôi vậy! đưng thấy thế mà buồn. Cứ thế mà sống cho qua ngày đoạn tháng thôi 🙁