Home / Đời nó bạc…sống nhạt cho bớt đau

Đời nó bạc…sống nhạt cho bớt đau

đừng khóc

– CUỘC SỐNG đổi thay
– CON NGƯỜI thay đổi
– Cuộc sống NHIỀU MÀU
– Con người NHIỀU MẶT
– CƯỜI đâu phải là VUI
– KHÓC đâu phải là BUỒN
– Vở kịch của Bạn có bao nhiêu khán giả ?
– Mà khiến bạn phải vất vả vào vai ?
– Cuộc đời này ai sẽ trả Cát-Xê?
– Sao bạn cứ đam mê diễn xuất???

Đời nó bạc sống nhạt cho bớt đau