Home / Điêu Thuyền [Hoài Linh – Cẩm Ly]

Điêu Thuyền [Hoài Linh – Cẩm Ly]

Phụng Nghi Đình

Với sự tham gia của các diễn viên: Cẩm Ly, Hoài Linh, Hồng Vân