Home / Đi mà hỏi Khắc Việt

Đi mà hỏi Khắc Việt

hinh-vui-10

♥ Em thử hỏi Khắc Việt xem :
” Anh khác hay em khác “!
Đã ” mất cảm giác yêu “!
Lại còn muốn “yêu lại từ đầu “!
Thật sự ” khó “!
Vì ” lời hứa “!
Em ” đã quên “!
Em nói ” anh chỉ yêu em “!
Vậy mà ” lại một lần nữa”Em xa anh!
Thật sự ” anh cần em “!
Nhưng ” suy nghĩ trong anh ” đã khác!
Mình xa nhau
” Như vậy nhé”Em. …!
“Thêm một lần đau “. ..!