Home / Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu

Vì không ai hoàn hảo trọn vẹn, chuyện bạn bắt đầu từ điểm nào thì kết thúc cũng như nhau! cũng về với đất. Vậy hãy “sử dụng” cuộc sống trọn vẹn nhất.

ý nghĩa cuộc sống