Home / Chuyến xe bão táp [Full – Film Hài Thái]

Chuyến xe bão táp [Full – Film Hài Thái]

Chuyến xe bão táp – Hài Thái Lan

 Cô động trên chuyến xe bus là tình yêu, tình người, tình mẫu tử. Những người dưng gặp nhau, nhưng họ cảm được trong sai lầm là sự bồng bột. Tha thứ là tấm vé tốt nhất để mang đến sự cảm thông và yêu thương.