Home / Chúng tôi tại us [[email protected]] Ep3

Chúng tôi tại us [[email protected]] Ep3

Chúng tôi tại us [[email protected]] Ep3

Cái Tết đầu tiên cô bé du học đón ở US. Mức đáng yêu của cô làm Kun rung động. Nhưng anh chàng chung nhà lại làm cô say nắng. Một chuyện tình dễ thương nơi đất Mỹ bắt đầu

 Ep1 : Chúng tôi tại us

Ep2 : Chúng tôi tại us

Xem trên youtube: