Home / Chúng tôi tại us [[email protected]] ep2

Chúng tôi tại us [[email protected]] ep2

Chúng tôi tại US [[email protected]] Ep 2

Đón mùa giáng sinh đầu tiên tại Mỹ. Những thay đổi, học cách sống quen với những điều mới. Uyên bắt đầu thân hơn với các bạn mới. Niềm hạnh phúc ngày giáng sinh cùng anh bạn cùng phòng.