Home / Chú khỉ thông minh làm bánh

Chú khỉ thông minh làm bánh

Chú khỉ thông minh làm bánh. Rất chuyên nghiệp, rất “vệ sinh an toàn thực phẩm” 😀

Bài học có vẻ là khó nhất từ  trước tới nay chú khỉ thực hiện. Làm thợ làm bánh thật không phải dễ mà 🙂